Misyon Vizyon

Vizyonumuz ; yenilikçi bir yaklaşımla en kaliteli ürünleri üreterek en iyi hizmet sürecini gerçekleştirerek ve akılcı çözümler yaratarak, sürdürülebilir karlılığı yakalamış bir şirket olmaktır.
Misyonumuz ; etik değerlerimizden ve kaliteden ödün vermeden, toplumumuz ve ülkemiz için katma değerler üreterek büyümektir.

Değerlerimiz

Güvenilirlik : Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla ilişkilerimizi şeffaf, uzun süreli, yapıcı ve dürüstlük esasına dayalı yürütürüz. Onlara güvenir ve onlardan da bizlere güvenmelerini bekleriz.
Müşteri Memnuniyeti : Sunduğumuz hizmet ve çözümlerle, müşterilerimizin verimliliğini arttırarak, hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını ve büyümelerini amaçlarız. Müşteri odaklı çalışır, gereksinimlerine göre kendimizi geliştiririz.
Başarma azmi : Tüm faaliyet alanlarımızda standardı belirleyen ve en iyi olmayı amaç edinerek, daima kendimizden ve rakiplerimizden daha iyiyi yaparak fark yaratmayı hedefleriz.
Yenilikçilik : Sürekli kendimizle yarışarak, yenilikçiliğin gücüne inanırız. Devamlı öğrenerek kendimizi geliştirir ve hız kazanırız.
Girişimcilik : Sürekli olarak en yükseği hedefleyerek, yeni fikirler ve iş alanları üretiriz.

Müşterilerimiz velinimetimizdir.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette en iyi olmak ve sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, şirketimizin kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiği yoldur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.